Usluge

 • P.O.BOX Management

  P.O. BOX Management je usluga koja nudi mogućnost korisniku da prima dolaznu poštu iz poštanskog faha (kompanije ili privatni) na željenu adresu (kompanije ili kućnu adresu). Korišćenjem naše usluge, korisnik štedi vreme i novac, prepuštajući profesionalcima rukovođenje svakodnevnom dostavom. Sve pošiljke će biti isporučene na željenu adresu u roku od 24 h od trenutka preuzimanja iz poštanskog faha.

  Usluga je raspoloživa u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

 • Direktna pošta

  Direktna pošta je usluga namenjena klijentima koji imaju potrebu za slanjem hitnih pošiljaka/paketa, sa njihove lokacije direktno na ruke korisnika u roku od 24 h ili kraće. Usluga uključuje prikup pošiljaka od pošiljaoca i dostavu direktno na ruke primaoca (uz dokaz o uručenju).

  Usluga je raspoloživa u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

 • Interna razmena dokumentacije

  Interna razmena dokumentacije je usluga posebno dizajnirana za korisnike koji imaju više od jedne lokacije/filijale, ali imaju potrebu za razmenom raznih dokumenata, papirologije, izveštaja itd. između ovih lokacija. CityMAIL može organizovati dnevni prikup/dostavu između različitih lokacija uz precizno utvrđeno vreme i mesto, ili čak angažovati posebnog kurira za ovu potrebu, te samim tim poboljšati postojeće mogućnosti mreže i smanjiti troškove ovog procesa.

  Usluga je raspoloživa u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

 • Hibridna pošta

  Hibridna pošta je usluga koja pruža korisniku mogućnost obraćanja širokoj bazi potencijalnih klijenata putem marketinškog materijala i specijalnih ponuda. Korišćenjem obimne CityMAIL baze podataka, imamo dovoljno informacija pri targetiranju posebnih sektora privrede, donosilaca odluka itd. te pomažući da korisnikov materijal stigne do ciljanih i zainteresovanih klijenata. CityMAIL može pružiti uslugu štampanja i kovertiranja pomenutog materijala, pored usluge dostave.

  Usluga je raspoloživa u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

 • Outsourcing pisarnice

  Outsourcing pisarnice je usluga dizajnirana za velike korporativne korisnike koji imaju veliki obim ulazne i izlazne pošte unutar objekta kompanije na dnevnoj bazi. CityMAIL je razvio know-how da poboljša ove procese sa najsavremenije dizajniranim softverskim rešenjima i zapošljavanjem visokokvalitetno osposobljenog kadra za vođenje pisarnice. Možemo poboljšati postojeću efikasnost, reorganizovati mrežu, obezbediti raznošenje pošiljaka unutar objekta kompanije, maksimizirati ciljani učinak i naravno optimizirati postojeće troškove i smanjiti ih.

  Usluga je raspoloživa u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

 • CM – Mail Logistic Management

  CM – Mail Logistic Management je usluga dizajnirana za korisnike koji imaju potrebu za obradom veće količine ulaznih/izlaznih pošiljaka na dnevnoj bazi i da osiguraju da izlazne pošiljke budu uručene primaocu u roku od 48 h ili kraće. Pomenuta usluga uključuje:

  – Izdvojeno rukovođenje obradom i otpremanjem izlazne dokumentacije,
  – Izdvojeno rukovođenje elektronskom kontrolom dokumenata,
  – Izdvojeno rukovođenje arhiviranjem i statističkom obradom celokupne dokumentacije,
  – Izdvojeno rukovođenje analitikom i izmenom elektronskih baza podataka.

  Korišćenjem ove usluge korisnici neće samo maksimizirati krajnji učinak već će imati i kompletnu statističku analizu celokupne obrade, ažuriranu postojeću bazu podataka, te na kraju ostvariti značajno smanjenje troškova.

  Usluga je raspoloživa u Evropi.